PRIVACYVERKLARINGprivacyverklaring

Introductie

Paard aan zet vindt het belangrijk dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en persoonlijke gegevens worden dan ook secuur door mij verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Paard aan zet. Door gebruik te maken van de website van Paard aan zet geeft u aan dit privacy beleid te accepteren.

Het verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik of toekomstig gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt. Persoonsgegevens worden door mij niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens gebruik ik voor:

  • Het maken van een afspraak;
  • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het afhandelen van uw betaling.

Als u mij een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Paard aan zet verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Paard aan zet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (online)correspondentie en telefonisch contact.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij ik hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Dit meld ik wel aan u.

Google Analytics
Via mijn website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kan ik nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door mij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

Cookies
Paard aan zet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen en u kunt daarover uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals bijvoorbeeld Facebook of Instagram) van derden waar u door middel van een link op mijn website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of Instagram worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Ik kan niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Wijzigen privacyverklaring
Ik mag deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, kan ook deze privacy- en cookieverklaring aangepast worden. Van wijzigingen stel ik u op de hoogte.

Vragen
Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Contactgegevens

Paard aan zet

e-mail corinne@paardaanzet.nl

Datum laatste versie privacyverklaring

1 mei 2020