Equine Assisted Coaching oftewel gecoacht worden met behulp van paarden is een non-directieve manier van coachen. De gedachte is namelijk dat jijzelf de oplossing hebt voor daar waar je tegenaan loopt. De paarden zullen jou van feedback voorzien waardoor je weer verder kunt door middel van jouw eigen bewustwording en oplossing. Het is een ervaringsgerichte manier van leren.
Hieronder leg ik het uit. Ook kunt u het artikel “Waarom paarden?” lezen.

Hoe dan?

Hoe dan? Hoor ik je vragen. Ik ben een nuchter en direct persoon maar toch kan ik je niet klip en klaar antwoord geven op deze vraag. Wat wel zo is dat paarden enorm sensitief zijn. Het zijn immers vluchtdieren, prooidieren terwijl wij in hun ogen roofdieren zijn. Alle beslissingen die zij maken is instinctief goed voor het grote doel, de kudde. De paarden leven in het hier en nu en zijn ‘echt’. Geen (voor)oordeel, een paard neemt jou en de situatie zoals het is en is altijd eerlijk.
Op het moment dat wij de weide ingaan, zijn wij onderdeel van de kudde en zullen de paarden direct de inschatting maken wat ze aan jou hebben. En vooral klopt het wat je uitstraalt? Paarden zijn heel gevoelig voor wat klopt en wat niet. Hoe ze dat laten zien is per moment en per situatie en per persoon verschillend. Wellicht dat de recensies je een beter beeld kunnen geven maar het zal vooral aankomen op het zelf ervaren.

Wat niet

Wat niet?
Ik ga niets verklaren, trek geen conclusies en zal je ook niet zeggen wat je moet doen. Hoe fijn dat misschien voor sommigen mag klinken, dat is niet waarop deze manier van coachen is gebaseerd. Je zit niet op het paard en ik werk over het algemeen ook niet met halsters. Eindeloos praten, tegenover elkaar zitten op een stoel. Langdurige trajecten, behandelingen bij psychiatrische problematiek. Graven in het verleden.

Wat wel?

Wat wel?
Ik benoem objectief wat ik zie, bij jou en het paard of de paarden. Jij bepaalt wat je wilt zeggen en wilt doen. We gaan niets doen wat je niet wilt. Het is immers jouw pad. Ik vraag jou wat er met je gebeurt in je interactie met de paarden. Ook zal ik mogelijke patronen die ik zie benoemen. Het kan zijn dat het contact op zich al voldoende inzichten oplevert, het kan ook zijn dat ik je een activiteit laat doen in het weiland tussen de paarden. Meestal maakt dit patronen visueel of je krijgt helder hoe je situaties aanpakt en ervaart. Je hebt tijd en ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag. Inzichten waarmee jij zelf beslist wat, wanneer en hoe je hier in het heden en de toekomst mee om wil gaan. Vaak is een herhaling van de activiteit ook onderdeel van de sessie. En niet te vergeten coaching in de natuur, rust en ruimte.

Voor wie?

Coaching voor wie?
Coaching voor personen boven de 18 jaar met psychosociale vraagstukken die in staat zijn tot zelfreflectie. Ik werk ook met kinderen. Ik bied geen therapie aan maar kan je wel doorverwijzen naar een passende kindercoach. Mocht blijken dat dat meer passend is bij jouw vragen, dan verwijs ik je door.

Waarvoor?

Coaching waarvoor?
Voor een pas op de plaats, waar sta ik en waar wil ik heen? Wat houdt me tegen en wat heb ik nodig om mijn eigen pad te bewandelen?
Hoe kom ik over, wat zijn mijn patronen? Wat hou ik vast en hoe kan ik loslaten? Wil ik loslaten, wat maakt dat ik in herhaling val terwijl ik dat eigenlijk niet wil? Of een bevestiging van wat je misschien eigenlijk al weet. Een heerlijk moment alleen voor jouzelf in de natuur met prachtige paarden. Of gewoon nieuwsgierig zijn wat de paarden jou laten zien. Het kan en mag allemaal.

Het kan zijn dat je een hele concrete of minder concrete coachvraag hebt of misschien laat je alles open. Feit is wel dat wat er ‘nodig’ is, zich zal aandienen. En dat zou wel eens iets anders kunnen zijn dan jouw coachvraag of jouw gedachten over de oorsprong van jouw coachvraag.

Ik werk ook regelmatig met mensen die paarden spannend of eng vinden.
Meer over de vergoeding en kosten lees je hier.